صنایع پتروشیمی

صنایع پتروشیمی یکی از بخش‌های حیاتی صنعتی است که در تولید محصولات شیمیایی از مواد اولیه نفت و گاز حاصل می‌شود. این صنعت به واسطه تنوع محصولات خود، از مواد اولیه تا محصولات نهایی، یک پروسه تولید پیچیده و گسترده را در برمی‌گیرد. در این صنعت، استفاده از سیستم‌های فیلتراسیون یکی از جوانب حیاتی برای بهبود کیفیت و تصفیه مواد اولیه می‌باشد.

صنایع پتروشیمی

بسته بندی مواد پتروشیمی

استرینر

فیلتر صنعتی

دستگاه متال دتکتور

جاذب و مولکولار سیو

بـرای دریـافـت اطـلاعات بـیـشـتـر بـا مـا تـمـاس بـگـیـریـد