صنایع پلیمر و پلاستیک

صنایع پلیمر و پلاستیک یک حوزه گسترده و حیاتی در عرصه تولید و فرآوری مواد پلیمری است که در مختلف صنایع از جمله بسته‌بندی، اتومبیل‌سازی، الکترونیک، پزشکی، ساختمان و بسیاری از صنایع دیگر به کار می‌رود. در این صنعت، مواردی چون خطوط تولید مستر بچ و کامپاند، خطوط تولید فیلم و ورق، ترموفرمینگ، و تجهیزات بازرسی محصول اهمیت زیادی دارند.

صنایع پلیمر و پلاستیک

خطوط اکستروژن

بازیافت پلاستیک

دستگاه ترموفرمینگ

بسته بندی

دستگاه متال دتکتور

بـرای دریـافـت اطـلاعات بـیـشـتـر بـا مـا تـمـاس بـگـیـریـد